Ανάλυση υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους παραγωγής καυσίμου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάλυση υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους παραγωγής καυσίμου

Χατζηκωνσταντίνου, Σοφία Κ.

Αρχικά, αναλύονται οι ορισμοί που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, περιγράφονται η παραγωγική διαδικασία της βιομηχανίας διύλισης πετρελαίου, οι δυνητικοί κίνδυνοι και τα μέτρα πρόληψης. Στη συνέχεια, αναλύονται η κατάσταση των διυλιστηρίων πετρελαίου στην Ελλάδα και η ανάπτυξη του ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού των βλαπτικών παραγόντων. Επίσης, γίνεται μια σύντομη αναφορά στις τοξικές επιδράσεις των χημικών παραγόντων στην υγεία των εργαζομένων και τέλος, αναλύονται τρία βασικά συστήματα ποιότητας των μονάδων παραγωγής καυσίμων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια εργαζομένων
Εργασία και εργαζόμενοι - Μέτρα ασφαλείας
Υγιεινή και ασφάλεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.