Υιοθέτηση πρακτικών ιογενούς μάρκετινγκ στη σύγχρονη επιχείρηση = Adoption of viral marketing techniques in modern business

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Υιοθέτηση πρακτικών ιογενούς μάρκετινγκ στη σύγχρονη επιχείρηση = Adoption of viral marketing techniques in modern business

Κιουπτσίδου, Bαρβάρα

Βασικό αντικείμενό της εργασίας αποτελεί το viral marketing ή όπως ονομάζεται στην ελληνική ορολογία ιογενές μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι μάρκετερς και οι σύγχρονοι επιχειρηματίες. Βλέποντας έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα, αλλά και στην Αμερική και πιο συγκεκριμένα στον Καναδά, διαπιστώνουμε ότι παλαιότερα μόνο το 40% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούσαν το viral Μάρκετινγκ. Στόχος της πτυχιακής αποτελεί η ανάλυση αυτού του είδους μάρκετινγκ και η υιοθέτηση ή μη από τη σύγχρονη επιχείρηση. Ειδικότερα, θα περιγραφεί ο ορισμός, τα είδη και οι αξίες-αρχές του, όπως είναι καταγεγραμμένα στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, καθώς και στον ξένο τύπο. Στο άμεσο παρελθόν, πριν την εγκαθίδρυση του ιντερνέτ σε κάθε σπίτι και σε κάθε επιχείρηση, όλοι οι εμπλεκόμενοι αναφερόταν σε ένα άλλο είδος μάρκετινγκ, το word of mouth. Σαφέστατα, υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ αυτών των δύο ειδών, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε μέσω της έρευνας. Το Μάρκετινγκ, ως γενικός όρος, είναι το Α και το Ω στη λειτουργία μιας επιχείρησης. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, με περιορισμένα κεφάλαια για το τμήμα μάρκετινγκ και για τις δραστηριότητες του, εφεύραν νέους τρόπους και νέες τεχνικές με χαμηλότερο κόστος. Αυτές οι τεχνικές και οι μέθοδοι βρίσκουν την εφαρμογή τους μέσω ιντερνέτ. Πολλά είναι τα πλεονεκτήματα, αλλά και τα μειονεκτήματα αυτών των τεχνικών, τα οποία και θα αναλυθούν στα κεφάλαια της παρούσας εργασίας. Αυτό που μας προβληματίζει και θα πρέπει να τεθεί ως μελλοντικό αντικείμενο εργασίας είναι τα χρηματικά ποσά που είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν πλέον οι σύγχρονοι επιχειρηματίες για προβολή και διαφήμιση της επιχείρησής τους, δεδομένου ότι προσφέρεται πλέον και «δωρεάν» μέσω ιντερνέτ.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Επιχειρήσεις - Πληροφορική
Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.