Οικονομία, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οικονομία, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη

Λαγός, Δημήτρης

Η παρούσα εργασία εστιάζει σε μερικές βασικές αρχές της επιστήμης που είναι γνωστή ως ‘Οικονομική του Περιβάλλοντος’ υπό την προοπτική μιας διαφορετικής ανάπτυξης, της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης. Γίνεται αναφορά στην έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης και προσπάθεια στον εννοιολογικό καθορισμό του όρου, στις ιδεολογικές διαφοροποιήσεις της, στον ρόλο της Επιστήμης των Οικονομικών του Περιβάλλοντος, στην επιδίωξη της και στα προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογή της. Παρουσιάζεται παράλληλα κι ένα χρονικό της εξέλιξης της Βιώσιμης Ανάπτυξης ως μία από τις πιθανές λύσεις στο πρόβλημα της καταστροφής τους φυσικού περιβάλλοντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Αειφορική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.