Η εικονική πραγματικότητα στην διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η εικονική πραγματικότητα στην διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης

Μούσιου, Χρυσάνθη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει ένα σύγχρονο είδος εκπαίδευσης, την εκπαίδευση από απόσταση. Οι παραδοσιακοί εκπαιδευτικοί τρόποι διδασκαλίας θέτουν μία σειρά από περιορισμούς σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους. Οι περιορισμοί αυτοί παρουσιάζονται κυρίως λόγω αδυναμίας εκπαιδευομένων αλλά και εκπαιδευτών να παρευρίσκονται φυσικά σε έναν συγκεκριμένο φυσικό χώρο σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση δίνει λύση σε αυτό το πρόβλημα αφού πλέον ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα στον τόπο και στον χρόνο επιλογής του. Σκοπός αυτής της εργασίας αυτής είναι να εκθέσει τα προβλήματα της παραδοσιακής διδασκαλίας που οδήγησαν στην ανάπτυξη της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εργασία δίνει έμφαση στον ρόλο της τεχνολογίας σε αυτού του είδους την εκπαίδευση και αναδεικνύει όλα τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα της. Με αυτή την εργασία προσπαθούμε να δούμε πόσο ενημερωμένος είναι ο κόσμος για την εκπαίδευση από απόσταση και προτείνουμε τρόπους για την περαιτέρω διάδοση και ανάπτυξή της.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφορική - Τεχνολογία
Διαδίκτυο στην εκπαίδευση
Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως
Τηλεπικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.