Εφαρμογή πλανητικού συστήματος μετάδοσης κίνησης τύπου wolfarm σε ανυψωτικό μηχανισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εφαρμογή πλανητικού συστήματος μετάδοσης κίνησης τύπου wolfarm σε ανυψωτικό μηχανισμό

Καλογιάννης, Ιωάννης Α.
Παπάς, Αναστάσιος Α.

Αρχικά, στην εργασία παρουσιάζεται η ιστορική αναδρομή, τόσο των ανυψωτικών μηχανισμών όσο και των πλανητικών συστημάτων, ενώ στη συνέχεια γίνονται εκτενής περιγραφές των δύο αυτών συστημάτων. Επίσης, επεξηγούνται οι υπολογισμοί των απλών πλανητικών μηχανισμών, γίνεται η κινηματική τους ανάλυση, υπολογίζεται η σχέση μετάδοσης και ο βαθμός απόδοσής τους, ενώ επιπλέον ακολουθεί η κινηματική ανάλυση των σύνθετων πλανητικών συστημάτων τύπου Wolfarm και παρουσιάζονται οι εφαρμογές τους. Ακόμη, γίνεται επιλογή κάποιων διαστάσεων για τον υπολογισμό ενός προτεινόμενου πλανητικού συστήματος και παρουσιάζονται οι οδηγίες και η ολοκληρωμένη πρόταση για την χρήση σε απλό ανελκυστήρα. Τέλος, παρουσιάζονται περιληπτικά τα πλεονεκτήματα της μελέτης του συγκεκριμένου πλανητικού συστήματος, που αναδείχθηκαν από την εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανυψωτικά μηχανήματα
Μηχανολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.