Μορφολογία και λειτουργία αεραγωγών εισαγωγής και εξαγωγής αεροπορικών αεριοστρόβιλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μορφολογία και λειτουργία αεραγωγών εισαγωγής και εξαγωγής αεροπορικών αεριοστρόβιλων

Καρατζιούβαλης, Γεώργιος Α.

Αρχικά, αναλύονται η έννοια και οι μέθοδοι αεριώθησης στους αεριοστρόβιλους, οι τύποι αεριωθητών, ενώ στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους τύπους αεριοστρόβιλων και στις εφαρμογές τους. Επίσης, αναλύονται οι αεραγωγοί εισαγωγής αέρα αεροπορικών αεριοστρόβιλων, τα είδη τους και παρουσιάζονται οι υπερηχητικοί αεραγωγοί εισαγωγής. Ακόμη, γίνεται μια σύντομη αναφορά στους αεραγωγούς εξαγωγής καυσαερίων αεροπορικών αεριοστρόβιλων, στα είδη τους και στα ακροφύσια εξαγωγής. Τέλος, εξετάζονται η μετάκαυση και με ποιο τρόπο μειώνεται ο θόρυβος στους αεροπορικούς αεριοστρόβιλους.

Thesis
NonPeerReviewed

Αεριοστρόβιλοι κινητήρες
Αεροναυπηγική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.