Θερμική ανάλυση ατμοηλεκτρικού σταθμού καύσιμου λιγνίτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Θερμική ανάλυση ατμοηλεκτρικού σταθμού καύσιμου λιγνίτη

Πολυχρονιάδης, Αλέξανδρος Ι.
Καραθάνου, Στυλιανή Ι.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στους θερμοδυναμικούς κύκλους και σε βασικά μηχανήματα, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται η χρησιμότητά τους στην λειτουργία του εργοστασίου για την παραγωγή ενέργειας. Επίσης, αναλύονται οι μέθοδοι επεξεργασίας του τροφοδοτικού νερού, μελετάται η εξέλιξη των μηχανημάτων και παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους καθώς και η επίδραση τους στην λειτουργία του κύκλου νερού - ατμού της μονάδας. Ακόμη, παρουσιάζονται οι βασικοί τύποι ατμοπαραγωγών, αναλύονται οι λέβητες με βάση το σχήμα και τη διάταξη των σωληνώσεων τους καθώς και με βάση την αρχή λειτουργίας τους και η ανάλυση εστιάζει στο εσωτερικό του ατμολέβητα για την μετατροπή του νερού σε ατμό. Τέλος, αναλύονται μηχανήματα που έχουν μείζονα σημασία για την λειτουργία του ατμοηλεκτρικού εργοστασίου και προσδιορίζεται ο βαθμός απόδοσης του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Καρδιάς με βάση πραγματικά δεδομένα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί
Ηλεκτρική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.