Υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας

Σιούτης, Δημήτριος Κ.
Κοτρώτσιος, Παναγιώτης Δ.

Αρχικά, γίνεται μια ιστορική αναδρομή στη δημιουργία και την κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών στις Η.Π.Α. και διεθνώς, ενώ αναλύονται τα είδη και τα χαρακτηριστικά των υδροστροβίλων. Στη συνέχεια, αναλύονται τα έργα υποδομής (ταμιευτήρες, αγωγοί προσαγωγής νερού, αγωγοί απαγωγής νερού, κ.λπ.), ο ήλεκτρο-μηχανολογικός εξοπλισμός (υδροστρόβιλοι, γεννήτριες) και η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των αντιπροσωπευτικών τιμών σημαντικών μεγεθών (ύψος και απόσταση ταμιευτήρων, παροχή νερού, ταχύτητα περιστροφής στροβίλου και γεννήτριας, παραγόμενη ενέργεια). Επίσης, γίνεται αξιολόγηση χρήσης υδροηλεκτρικών σταθμών σε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα συγκριτικά με θερμικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και αναφέρονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τέλος, γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς της Ελλάδας και άλλων χωρών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια
Μηχανολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.