Ελληνικά λογιστικά πρότυπα και διεθνή λογιστικά πρότυπα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ελληνικά λογιστικά πρότυπα και διεθνή λογιστικά πρότυπα

Κουτρώνας, Βασίλειος Γ.

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στη διερεύνηση, την παρουσίαση αλλά και τη σύγκριση των ελληνικών και των διεθνών λογιστικών προτύπων. Όσον αφορά τη δομή της εργασίας, παρουσιάζονται οι εξής ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται εκτενής και αναλυτική παρουσίαση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Αναλυτικότερα γίνεται αναφορά στα κεφάλαια και τα άρθρα του νόμου Ν. 4308/2014 και ενσωματώνει τις λογιστικές διατάξεις της οδηγίας 34/2013/ΕΕ. Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί η ανάλυση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που αποτελούν μια καινοτομία στο λογιστικό σύστημα και με την εφαρμογή τους βοηθούν πολλές επιχειρήσεις ώστε να αναπτυχθούν. Στο τρίτο κεφάλαιο συγκρίνονται τα Ελληνικά με τα Διεθνή πρότυπα από την εποχή που παρουσίαζαν ουσιαστικές διαφορές μέχρι και σήμερα που συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό. Στο τελευταίο κεφάλαιο παραθέτονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια συγγραφής της παρούσας εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο
Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.