Μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις. Η σχέση τους και η λειτουργία τους και η χρήση των νέων τεχνολογιών σε έναν δημόσιο οργανισμό. Η περίπτωση της ΕΥΔΑΠ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις. Η σχέση τους και η λειτουργία τους και η χρήση των νέων τεχνολογιών σε έναν δημόσιο οργανισμό. Η περίπτωση της ΕΥΔΑΠ

Χάλαρη, Ελένη

Στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο υπάρχει μια ασάφεια ως προς τη σχέση του Μάρκετινγκ με τις Δημόσιες Σχέσεις. Από τη μία πλευρά, ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτές οι δύο λειτουργίες είναι τελείως διαφορετικές. Από την άλλη πλευρά, πολλοί θεωρούν ότι είναι αλληλένδετες και πρέπει να αξιοποιούνται συμπληρωματικά από τις επιχειρήσεις. Στον δημόσιο τομέα υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στις οποίες οι λειτουργίες του μάρκετινγκ είναι συνυφασμένες με τις δημόσιες σχέσεις. Με σκοπό τη διερεύνηση των λειτουργιών του μάρκετινγκ και των δημοσίων σχέσεων, τη σχέση αυτών και τον τρόπο με τον οποίο οι Νέες Τεχνολογίας τις επηρεάζουν διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα στην δημόσια επιχείρηση «ΕΥΔΑΠ». Τα αποτελέσματα αυτής έδειξαν ότι η σχέση του μάρκετινγκ με τις δημόσιες σχέσεις σε αυτή είναι αλληλένδετη και οι αρχές μάρκετινγκ εφαρμόζονται από το τμήμα των δημοσίων σχέσεων. Εντούτοις, η εν λόγω επιχείρηση εφαρμόζει επικοινωνιακές στρατηγικές μάρκετινγκ, όπως είναι η παραδοσιακή και η διαδικτυακή διαφήμιση, καθώς και η έρευνα αγοράς. Επιπρόσθετα, αποδείχθηκε ότι οι δημόσιες σχέσεις στην ΕΥΔΑΠ είναι πολυδιάστατες και επικεντρώνονται στην επικοινωνία με τους πελάτες και στην ενίσχυση της εταιρικής της εικόνας. Βασικότεροι στόχοι βρέθηκαν πως είναι η δημιουργία και διατήρηση θετικής εταιρικής εικόνας, η αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών κινδύνων, η επικοινωνία και οι σχέσεις εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επίσης, υποστηρίχθηκε ότι οι νέες τεχνολογίες εξυπηρετούν το μάρκετινγκ και τις δημόσιες σχέσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών και της προσβασιμότητας όλων των πολιτών στις υπηρεσίες, τη παροχή ελκυστικότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης. Συγχρόνως, οι νέες τεχνολογίες ωφελούν τις δύο λειτουργίες στο χτίσιμο θετικής εταιρικής εικόνας, στη συνεχή εξέλιξη και βελτίωση της εταιρείας, παρέχοντας συνεχή ανατροφοδότηση (feedback) από τους πελάτες, στην εξοικονόμηση πόρων και στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών.Τέλος, αυτά τα ευρήματα είναι συναφή με εκείνα άλλων ερευνητών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Δημόσιες σχέσεις
Μάρκετινγκ
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.