Τα ιστολόγια (blogs) ως μορφές έκφρασης και προβολής και τα νομικά προβλήματα που προκύπτουν από την χρήση τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τα ιστολόγια (blogs) ως μορφές έκφρασης και προβολής και τα νομικά προβλήματα που προκύπτουν από την χρήση τους

Μπράτσια, Ευανθία-Γερισιώλα

Στη σημερινή κοινωνία, η εξέλιξη των τεχνολογικών δομών, απαιτεί την αναθεώρηση των μέσων και στις προεκτάσεις τους. Τα ιστολόγια αποτελούν μία περίπτωση σύγχρονης επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Λόγω ότι σχετίζονται με τη συμμετοχική επικοινωνία, συχνά προκύπτουν προβλήματα νομικής φύσεως. Ήταν λοιπόν σημαντική η ανάγκη θεώρησης των νόμων που τα διέπουν, αφού συχνά δημιουργείται το ερώτημα, αν και πόσο ταυτίζονται με την επικείμενη νομοθεσία των παραδοσιακών μέσων πληροφόρησης. Στην παρούσα εργασία, θα αναλυθεί το θέμα των ιστολογίων σε σχέση με τις νομικές προεκτάσεις τους. Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο, θα γίνει μία εισαγωγή και ένας ορισμός των ιστολογίων, κρίνοντας απαραίτητη την ιστορική αναδρομή σε αυτά, τις χρήσεις τους και τον τύπο αναρτήσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στις νομικές προσεγγίσεις των ιστολογίων, και στα βασικότερα προβλήματα που προκύπτουν, όπως είναι το απόρρητο, η ανωνυμία, η ελευθερία της έκφρασης προσπαθώντας να μελετήσουμε την αναγκαιότητα ύπαρξης ή μη ορίων, αφού πρόκειται για ελευθερίες που απορρέουν από τη νομική φύση δικαίου. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα περιγραφούν τα εγκλήματα που μπορεί να θίγουν την τιμή κάποιου προσώπου, στα θέματα ασφαλείας και τους κινδύνους που υπάρχουν στα ιστολόγια, ενώ θα περιγραφούν κάποια παραδείγματα νομικής φύσης όπου απαιτήθηκε πρακτική εφαρμογή του νόμου. Το τέταρτο κεφάλαιο τέλος, περιγράφει το ρόλο των χρηστών στα ιστολόγια, τις εξελίξεις στο πεδίο διαδικτυακής επικοινωνίας, το δικαίωμα στη δημιουργία τους αλλά και την αδειοδότηση τους. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία έρευνας και κατά πόσο τα ιστολόγια χρησιμοποιούνται σήμερα από τους νέους.

Thesis
NonPeerReviewed

Πνευματική ιδιοκτησία
Ψηφιακή επικοινωνία
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.