Μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικά δίκτυα. Συγκριτική μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικά δίκτυα. Συγκριτική μελέτη

Βλαχοπούλου, Καλλιρρόη

Η μετάδοση μηνυμάτων και γεγονότων της κοινωνικής πραγματικότητας είναι η διαδικασία που έχουν αναλάβει τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έτσι ώστε να ενημερώνουν το ευρύ κοινό. Σύμφωνα με τον Παπάνη (2011) τα ΜΜΕ πρέπει να πληροφορούν, να ελέγχουν την εξουσία, να κρατάνε ενεργούς τους πολίτες και κυρίως οι πληροφορίες που παρέχουν να είναι έγκυρες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως τα ΜΜΕ σήμερα ασκούν μεγάλη επίδραση στο κοινό, ελέγχουν κάθε έκφανση της ζωής των πολιτών, δημιουργούν χαρακτήρες και διαμορφώνουν στάσεις και συμπεριφορές. Τα παραδοσιακά ΜΜΕ συνδέονται απόλυτα με τα ψηφιακά ΜΜΕ ή αλλιώς Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τα οποία αποτελούν σήμερα το βασικό εργαλείο ενημέρωσης και επικοινωνίας. Η εποχή που διανύουμε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ψηφιακή εποχή λόγω της αύξησης της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, την υπερανάπτυξη του διαδικτύου και της επισκεψιμότητας των κοινωνικών δικτύων. Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα μελετηθούν τα ΜΜΕ, τα κοινωνικά δίκτυα, η ιστορία τους, η δομή τους και οι υπηρεσίες που παρέχον. Στόχος της έρευνας της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των ΜΜΕ και των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται κυρίως, πόσο χρόνο αφιερώνουν σε αυτά και για ποιο λόγο. Τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από 100 συμμετέχοντες, ανεξαρτήτου ηλικίας και των δύο φύλων και το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι το ερωτηματολόγιο. Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι τη βασική πηγή ενημέρωσης των ερωτηθέντων αποτελεί το διαδίκτυο αφήνοντας πολύ πίσω τα πιο κλασσικά μέσα ενημέρωσης όπως είναι για παράδειγμα οι εφημερίδες. Το διαδίκτυο επιλέγεται κυρίως επειδή είναι εύκολα προσβάσιμο ενώ δεν αφιερώνουν ιδιαίτερο χρόνο για να ενημερωθούν. Το δημοφιλέστερο κοινωνικό δίκτυο είναι το Facebook και είναι αυτό που χρησιμοποιείται κυρίως σήμερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Κοινωνικά δίκτυα
Ψηφιακή επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.