Η συμβολή του τουρισμού & του χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας - Πισοδερίου στο Νομό της Φλώρινας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η συμβολή του τουρισμού & του χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας - Πισοδερίου στο Νομό της Φλώρινας

Λυκουρίνου, Βασιλική

Η συγγραφή αυτής της πτυχιακής εργασίας, έγινε με σκοπό την αξιολόγηση του χιονοδρομικού κέντρου Πισοδερίου και τη συμβολή του στην τουριστική ανάπτυξη του νομού της Φλώρινας. Πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω ενός ερωτηματολογίου , σε δείγμα εκατό(100) επισκεπτών/τουριστών, οι οποίοι παρευρέθηκαν στο νομό και εξέθεσαν τις εντυπώσεις τους. Η εργασία αρχικά αναφέρεται στον ορισμό του τουρισμού, στα είδη του καθώς και στην ανάλυση αυτών. Στη συνέχεια, ακολουθεί αναφορά στον χειμερινό τουρισμό ο οποίος πραγματοποιείται στην Ελλάδα, παραθέτοντας τα χιονοδρομικά της κέντρα, συμπεριλαμβανομένου και του χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου. Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, ασχολούμαστε με στοιχεία του νομού Φλώρινας(Ιστορικά, Κλιματολογικά, Πολιτιστικά, Οικονομικά κ.τ.λ.), καταλήγοντας σε μια εκτενέστερη αναφορά στο χιονοδρομικό της κέντρο. Τέλος, παρουσιάζεται η έρευνα της πτυχιακής εργασίας, η οποία εμπεριέχει πίνακες και σχεδιαγράμματα, ανάλυση αυτών καθώς και συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα που εξήγαμε, αφενός ανέδειξαν τη συμβολή του χιονοδρομικού κέντρου Πισοδερίου στο νομό της Φλώρινας σε διάφορα επίπεδα, αφετέρου κατέδειξαν τα σημεία στα οποία το χιονοδρομικό και ο νομός μπορεί να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί τουριστικά και όχι μόνο.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Τουριστική υποδομή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.