Ο εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ο εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων

Καλλίτσης, Κωνσταντίνος Κ.

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά το χώρο της λογιστικής. Πρόκειται για την ελεγκτική και πιο συγκεκριμένα τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο. Το θέμα ανατέθηκε κατόπιν συνεργασίας με την επιβλέπουσα καθηγήτρια κ. Καταραχιά Ανδρονίκη και στοχεύει να παρουσιάσει πληροφορίες που δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό. Στην αρχή, η εργασία εστιάζει στο χώρο της ελεγκτικής. Δομείται ένα θεωρητικό πλαίσιο ώστε να προσδιοριστεί ο ρόλος και η σημασία της και στη συνέχεια η έρευνα γίνεται πιο εξειδικευμένη. Μελετάται ο εσωτερικός και ο εξωτερικός έλεγχος, γίνεται σύγκριση μεταξύ τους και παρουσιάζονται πληροφορίες για τον φορολογικό έλεγχο όπως επίσης και παραδείγματα λογιστικών απατών. Σκοπός είναι να γίνει ένα μελετημένο και καλά οργανωμένο εγχείρημα και να γίνει κατανοητή η σημασία του ελέγχου και της ελεγκτικής για τον επιχειρηματικό κόσμο, την κοινωνία και την οικονομία. Αναλύονται όλες οι υφιστάμενες πληροφορίες και απαντώνται όλα τα ερωτήματα προκειμένου να λυθεί κάθε απορία. Μέχρι το τέλος της εργασίας επικρατεί ένα σταθερό μοτίβο, που στόχο έχει να εισάγει τον αναγνώστη στο θέμα, να τον ενημερώσει και να τον οδηγήσει σε αξιόλογα και ασφαλή συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Φοροδιαφυγή
Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.