Αγορά αυτοκινήτου και οικονομική κρίση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αγορά αυτοκινήτου και οικονομική κρίση

Μανώλα, Μαρία

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές στην παγκόσμια, ευρωπαϊκή και εγχώρια οικονομία. Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται στην αγορά του αυτοκινήτου και προσδιορίζει το κατά πόσο έχει επηρεαστεί από τα νέα δεδομένα. Ο κλάδος του αυτοκινήτου αναπτύσσεται συνεχώς στην Ελλάδα, με τα αυτοκίνητα να αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και τον τομέα της αυτοκίνησης να είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ελληνική οικονομία. Όπως οι περισσότεροι κλάδοι, έτσι και ο κλάδος του αυτοκινήτου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα αλλά δεν παύουν να υπάρχουν και οι προοπτικές για την ομαλή λειτουργία του.Οι βασικότεροι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των αυτοκινητοβιομηχανιών και η εμφάνιση τους στην Ελλάδα, ο προσδιορισμός των οικονομικών επιπτώσεων που επιφέρει στο αυτοκίνητο και η περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κοζάνη. Οι στόχοι της παρούσας εργασίας υλοποιούνται μέσα από την παρουσίαση των τεσσάρων κεφαλαίων της. Το πρώτο επικεντρώνεται σε μια γενική αναφορά στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Στο δεύτερο γίνεται αναφορά στο αυτοκίνητο στην Ελλάδα από την στιγμή που πρωτοεμφανίστηκε ως σήμερα. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι επιπτώσεις της κρίσης στον κλάδο του αυτοκινήτου. Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελείται από την έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγιο και έναν αναλυτικό σχολιασμό των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από αυτή. Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα που αποτελούν σύνοψη αυτών που προηγήθηκαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοκίνητα - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.