Η συμπεριφορά του πράσινου καταναλωτή στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η συμπεριφορά του πράσινου καταναλωτή στην Ελλάδα

Γκέτση, Μαρία

Η πράσινη κατανάλωση παίζει βασικό ρόλο πλέον στις μέρες μας και το κατανοούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Όπως δείχνουν οι έρευνες, οι επιθυμίες των καταναλωτών σήμερα είναι περισσότερο οικολογικές από ότι ήταν παλιότερα και στρέφονται σε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, δημιουργώντας έναν νέο τύπο καταναλωτή, τον περιβαλλοντικά υπεύθυνο ή όπως είναι γνωστός ως πράσινος καταναλωτής. Οι εταιρίες θέλοντας να συμβαδίσουν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών τους αναπτύσσουν προϊόντα λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Επιπλέον ενσωματώνουν περισσότερες πράσινες τακτικές στην στρατηγική Μάρκετινγκ που ακολουθούν. Έτσι οι υπεύθυνοι Μάρκετινγκ στοχεύοντας το νέο αυτό κοινό, εξειδικεύουν τις τεχνικές τους και δημιουργούν το πράσινο Μάρκετινγκ. Η έρευνα της παρούσας εργασίας, σκοπό έχει να διερευνήσει τη πράσινη συμπεριφορά των καταναλωτών στην Ελλάδα. Για τη διεκπεραίωση της συγκεκριμένης εργασίας επιλέχθηκε η ποσοτική μέθοδος έρευνας. Συγκεκριμένα, ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, με κλειστού τύπου ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν πως οι Έλληνες καταναλωτές έχουν αναπτύξει οικολογική συνείδηση και υιοθετούν στην καθημερινότητα τους πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Οικολογικό μάρκετινγκ
Καταναλωτική συμπεριφορά
Προστασία του περιβάλλοντος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.