Ο τουρισμός στην Ελλάδα, μελέτη περίπτωσης ο Νομός Ξάνθης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ο τουρισμός στην Ελλάδα, μελέτη περίπτωσης ο Νομός Ξάνθης

Κωνσταντινίδου, Ζωή

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ότι ο τουρισμός ως σύγχρονο κοινωνικό αγαθό, συμβάλλει στην ψυχαγωγική υποστήριξη του ατόμου και κατ’ επέκταση στην προώθηση των τοπικών προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει κάθε χώρα. Πιο συγκεκριμένα, ο τουρισμός για την ελληνική οικονομία θεωρείται ένας από τους πιο βασικούς πυλώνες εξέλιξης της οικονομίας και εισροής ξένου χρήματος. Ειδικότερα, στη σημερινή εποχή λόγω των οικονομικών εξελίξεων η προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και η μαζική έλευση των τουριστών έδωσε μία ανάσα στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Η παρούσα εργασία αφορά στην διερεύνηση των χαρακτηριστικών του τουρισμού στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ξάνθη. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του τουρισμού και των επιπτώσεων που επιφέρει σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό – πολιτιστικό επίπεδο. Επίσης, επιχειρείται μία διεξοδική παρουσίαση όλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού γενικότερα στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Ξάνθη. Ακόμη, καταγράφονται στοιχεία σχετικά με την ανάγκη για την υιοθέτηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ξάνθη και της αναγνωσιμότητας που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, η έρευνα στοχεύει στο να παρουσιάσει και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα από την έλευση τουριστών στη περιοχή. Επίσης, επιχειρείται μία προσωπική ανάλυση των τμημάτων αγορά της περιοχής, των δομών διαχείρισης δραστηριοτήτων, των ανθρωπίνων πόρων και των υλικοτεχνικών υποδομών, του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, επιχειρείται παρουσίαση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων της πόλης. Η μεθοδολογία ως προς την προσέγγιση του θέματος περιλαμβάνει τη πρωτογενή και τη δευτερογενή έρευνα. Συγκεκριμένα, η πρωτογενής έρευνα επιτυγχάνεται με την προσωπική έρευνα σε ένα δείγμα. Η δευτερογενής έρευνα είναι η διαδικασία αναζήτησης στοιχείων μέσω της έντυπης και διαδικτυακής βιβλιογραφίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική οικονομία
Τουριστική ανάπτυξη
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.