Ηθική και κοινωνικές επικρίσεις στο μάρκετινγκ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ηθική και κοινωνικές επικρίσεις στο μάρκετινγκ

Γκιάτα, Ντασουρίε

Κύριο στόχο της η εργασία έχει την ανάλυση της ηθικής στον τομέα του μάρκετινγκ καθώς και την καταγραφή των κοινωνικών επικρίσεων που δέχονται στις μέρες μας οι επιχειρήσεις και οργανισμοί. Για την πλήρη κάλυψη του σκοπού της, η εργασία χωρίστηκε συνολικά σε πέντε κεφάλαια, το περιεχόμενο κάθε ενός εκ των οποίων περιγράφεται παρακάτω. Το πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στις ηθικές επικρίσεις του μάρκετινγκ, και αναλύονται όλες οι σχετικές έννοιες γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, όπως είναι η σύνδεση μάρκετινγκ και ηθικής, οι μέθοδοι προώθησης του ηθικού μάρκετινγκ και οι παραπλανητικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των στρατηγικών του μάρκετινγκ που ακολουθούν. Τέλος γίνεται μια αναφορά σε κάποιες σχετικά νέες προεκτάσεις του μάρκετινγκ οι οποίες έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και οι οποίες έχουν επικριθεί αρκετά, όπως είναι το πράσινο μάρκετινγκ και το νευρομάρκετινγκ. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις κοινωνικές επικρίσεις του μάρκετινγκ, όπου αναλύονται η ανάπτυξη ηθικών πρότυπων και οι διαφωνίες ανάμεσα στους επικριτές και τους υποστηρικτές του μάρκετινγκ. Επιπλέον αναλύεται η σχέση του μάρκετινγκ με την ηθική και πως αυτά τα δυο είναι αλληλένδετα στοιχεία με σκοπό την αποφυγή κοινωνικών συγκρούσεων. Γίνεται επίσης λόγος και για ηθικά θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και τη σωστή διαχείριση του. Τα τρία τελευταία κεφάλαια αποτελούν το ερευνητικό μέρος της εργασίας. Το τρίτο κεφάλαιο συγκεκριμένα περιγράφει τον σκοπό και τους επιμέρους στόχους της έρευνας, την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, και για ποιο λόγο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μεθοδολογία. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι το κατ’ εξοχήν ερευνητικό μέρος της εργασίας, στο οποίο αναλύονται oι αντιλήψεις των καταναλωτών, του νομού Καστοριάς, σχετικά με την ηθική στο μάρκετινγκ, και στο πέμπτο αναφέρονται τα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Ηθική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.