Το πράσινο μάρκετινγκ και η εφαρμογή του στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Το πράσινο μάρκετινγκ και η εφαρμογή του στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Στίγκα, Μαρία-Αλεξάνδρα

Ο τουρισμός σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αποτελεί έναν από τους σημαντικότατους παράγοντες τόνωσης της οικονομίας και ενίσχυσης των προϋποθέσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων. Η λειτουργία του σύγχρονου τουρισμού βασίζεται στην ανάγκη σχεδιασμού μία διαφορετικής εικόνας των τουριστικών προορισμών, έτσι ώστε να προσελκυσθεί το ενδιαφέρον των απαιτητικών τουριστών, Επιπλέον, η ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του τουριστικού προϊόντος βασίζεται στην επίδειξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται ο πράσινος τουρισμός, ο οποίος αξιοποιείται για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και της κοινωνικής ευθύνης των τουριστών. Με την υιοθέτηση πράσινων πρακτικών επιχειρείται η διασφάλιση της εξοικονόμησης πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η αποτελεσματικότητα αυτών των πρακτικών καθορίζεται από την επιτυχή προβολή τους και τη συστηματική ενημέρωση των τουριστών. Με βάση τα στοιχεία αυτά η έρευνα αυτή μελετά την εφαρμογή των πράσινων πρακτικών σε ελληνικά ξενοδοχεία και εξετάζει και αξιολογεί τις αντιλήψεις και τις στάσεις των τουριστών απέναντι στα πράσινα ξενοδοχεία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ξενοδοχεία
Μάρκετινγκ
Οικολογικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.