Το μάρκετινγκ στις πολυεθνικές εταιρίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Το μάρκετινγκ στις πολυεθνικές εταιρίες

Ασηκάκη, Κωνσταντίνα

Με τον όρο πολυεθνική επιχείρηση ονομάζεται μία επιχείρηση που αναλαμβάνει να επεκταθεί σε ξένες αγορές. Οι πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που παρουσιάζονται στο διεθνή χώρο επηρεάζουν τις περισσότερες φορές τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Ως επί τω πλείστον, το Διεθνές Μάρκετινγκ ξεκίνησε ταυτόχρονα με την ικανότητα των ανθρώπων να ταξιδεύουν από τη μία χώρα στην άλλη και να ξεπερνούν τα διάφορα σύνορα. Επιπροσθέτως, η έννοια του διεθνούς μάρκετινγκ ερμηνεύεται μέσα από ποικιλόμορφες απόψεις και προοπτικές. Με την παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρείται μία βιβλιογραφική έρευνα στα πλαίσια των πολυεθνικών εταιρειών. Αρχικά, γίνεται εισαγωγική παρουσίαση της έννοιας τους. Στη συνέχεια επιχειρείται σύντομη ιστορική ανάλυση από την είσοδο των επιχειρήσεων σε ξένες αγορές. Ακολουθεί το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με την επέκταση των επιχειρήσεων αυτών σε άλλες αγορές, τα κίνητρα, τα εμπόδια και την σημερινή τους κατάσταση. Έπειτα, παρουσιάζονται τα στοιχεία της προσωπικής έρευνας, γύρω από το είδος, τους στόχους και τους περιορισμούς της. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μέσα από την προσωπική διερεύνηση των στρατηγικών του μάρκετινγκ που εφαρμόζουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα περιγράφονται όλα στοιχεία που αποδεικνύουν τους στόχους και το όραμα αυτών των εταιρειών. Τέλος, καταγράφονται τα γενικά συμπεράσματα, όπως προέκυψαν από τη μελέτη αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές μάρκετινγκ
Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.