Το μάρκετινγκ στις πολυεθνικές εταιρίες

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Το μάρκετινγκ στις πολυεθνικές εταιρίες

Ασηκάκη, Κωνσταντίνα

Με τον όρο πολυεθνική επιχείρηση ονομάζεται μία επιχείρηση που αναλαμβάνει να επεκταθεί σε ξένες αγορές. Οι πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που παρουσιάζονται στο διεθνή χώρο επηρεάζουν τις περισσότερες φορές τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Ως επί τω πλείστον, το Διεθνές Μάρκετινγκ ξεκίνησε ταυτόχρονα με την ικανότητα των ανθρώπων να ταξιδεύουν από τη μία χώρα στην άλλη και να ξεπερνούν τα διάφορα σύνορα. Επιπροσθέτως, η έννοια του διεθνούς μάρκετινγκ ερμηνεύεται μέσα από ποικιλόμορφες απόψεις και προοπτικές. Με την παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρείται μία βιβλιογραφική έρευνα στα πλαίσια των πολυεθνικών εταιρειών. Αρχικά, γίνεται εισαγωγική παρουσίαση της έννοιας τους. Στη συνέχεια επιχειρείται σύντομη ιστορική ανάλυση από την είσοδο των επιχειρήσεων σε ξένες αγορές. Ακολουθεί το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με την επέκταση των επιχειρήσεων αυτών σε άλλες αγορές, τα κίνητρα, τα εμπόδια και την σημερινή τους κατάσταση. Έπειτα, παρουσιάζονται τα στοιχεία της προσωπικής έρευνας, γύρω από το είδος, τους στόχους και τους περιορισμούς της. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μέσα από την προσωπική διερεύνηση των στρατηγικών του μάρκετινγκ που εφαρμόζουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα περιγράφονται όλα στοιχεία που αποδεικνύουν τους στόχους και το όραμα αυτών των εταιρειών. Τέλος, καταγράφονται τα γενικά συμπεράσματα, όπως προέκυψαν από τη μελέτη αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές μάρκετινγκ
Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-11


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)