Οργάνωση και λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου σε βιομηχανική επιχείρηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Οργάνωση και λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου σε βιομηχανική επιχείρηση

Σταμπάνης, Ιωάννης Γ.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης του εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας σε μια βιομηχανική επιχείρηση και πως μπορεί να εφαρμοσθεί στην πράξη. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μια αρχική αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή στην Ελλάδα, το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που το διέπει. Επίσης αναλύονται οι έννοιες σύστημα εσωτερικού ελέγχου και εσωτερικός έλεγχος και οι βασικές τους επιδιώξεις και σκοποί. Επίσης γίνεται πλήρη αναφορά στον τρόπο οργάνωσης της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και στην στελέχωση αυτής, στα είδη των εσωτερικών ελέγχων και τα εργαλεία που χρειάζεται ο εσωτερικός ελεγκτής. Τέλος παρουσιάζονται βήμα βήμα, ο σχεδιασμός, τα στάδια διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου και η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου που είναι το τελικό στάδιο ενός προγραμματισμένου ή μη ελέγχου. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, παρουσιάζεται μελέτη εφαρμογής μονάδας εσωτερικού ελέγχου στη βιομηχανική επιχείρηση «Παραγωγή και Εμπορία Συσκευασμένων Τροφίμων Α.Ε», με προτεινόμενα συστήματα ελέγχου, καθώς και πλήρη προγράμματα ελέγχου για όλα τα κέντρα επιχειρηματικής δραστηριότητας, βάση την οργανωτική δομή της και διάρθρωση.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.