Οι υπεράκτιες εταιρίες και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Οι υπεράκτιες εταιρίες και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Τραϊανός, Πέτρος

Στην σύγχρονη εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από ένα ασταθές πολιτικοοικονομικό περιβάλλον, προέκυψε η δημιουργία και συντήρηση συστημάτων με μοναδικό στόχο την εύνοια και τον πλουτισμό των επιχειρήσεων. Η έννοια της υπεράκτιας εταιρίας βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο προσκήνιο της δημοσιότητας και του δημοσίου διαλόγου, λόγω της εμπλοκής των εταιρικών αυτών μορφών με οικονομικοπολιτικά σκάνδαλα παγκοσμίως, αλλά και της συσχέτισής τους με τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του σύγχρονου φαινομένου των υπεράκτιων εταιριών και να επεξηγήσει τη σύνδεση του υπεράκτιου κόσμου με τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Το πρώτο κεφάλαιο που έχει εισαγωγικό χαρακτήρα, ασχολείται με τον ορισμό των υπεράκτιων εταιριών, τη διαδρομή τους διαχρονικά, τα κριτήρια για την επιλογή τους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που τις χαρακτηρίζουν καθώς και τις συνέπειες από την εκτεταμένη χρήση τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο σκιαγραφούνται οι δομές των υπεράκτιων εταιριών όπως αυτές εμφανίζονται στην παγκόσμια οικονομία. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις δικαιοδοσίες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, γνωστές ως "φορολογικοί παράδεισοι", με ιδιαίτερη ανάλυση κάποιων από τις πιο σημαντικές υπεράκτιες δικαιοδοσίες παγκοσμίως. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της αντιμετώπισης των υπεράκτιων εταιριών από την ελληνική νομοθεσία. Το πέμπτο κεφάλαιο πραγματεύεται την έννοια της νομιμοποίησης με το μοντέλο των τριών σταδίων. Επιπρόσθετα σημειώνεται ο ρόλος που διαδραματίζουν οι υπεράκτιες εταιρίες στο φαινόμενο με αναφορά στα είδη εταιριών που χρησιμοποιούνται. Το έκτο κεφάλαιο ασχολείται με τις υποχρεώσεις και τα μέτρα των ελληνικών τραπεζών για την πρόληψη του φαινομένου της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, με εκτενή ανάλυση της απόφασης της συνεδρίασης 281/17.03.2009 της επιτροπής τραπεζικών και πιστωτικών θεμάτων και των τροποποιήσεων της, μέσω της οποίας η Τράπεζα της Ελλάδος εξειδίκευσε τις απαιτήσεις του Νόμου 3691/2008 για τα πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Η εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα που εξήχθησαν καθώς και τη χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Φορολογικό σύστημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-04


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)