Ανάπτυξη λογισμικού για αριθμητική επίλυση προβλημάτων στατιστικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάπτυξη λογισμικού για αριθμητική επίλυση προβλημάτων στατιστικής

Μήνος, Ναούμ
Χιώτη, Μαρία

Αντικείμενο της πτυχιακής μας είναι η ανάπτυξη λογισμικού για την αριθμητική επίλυση προβλημάτων στατιστικής με χρήση του προγράμματος MATLAB. Το λογισμικό που αναπτύξαμε ασχολείται με το πεδίο της Περιγραφικής Στατιστικής διερευνώντας και επιλύοντας πίνακες συχνοτήτων, στατιστικά μέτρα θέσης, μεταβλητότητας και ασυμμετρίας για διακριτά και συνεχή αριθμητικά δεδομένα. Οι λύσεις παρέχονται τόσο στo κλασικό προγραμματιστικό περιβάλλον όσο και στο γραφικό περιβάλλον GUI του MATLAB. Για την επίλυση των προβλημάτων χρησιμοποιήθηκε κώδικας που γράψαμε εμείς χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού του MATLAB και εναλλακτικά δίνουμε επιπλέον λύσεις με την ενσωματωμένες συναρτήσεις του MATLAB στις περιπτώσεις που αυτές διατίθενται έτοιμες. Για την εισαγωγή των πρωτογενών δεδομένων χρησιμοποιούμε όλους τους διαθέσιμους τρόπους και συγκεκριμένα • την φόρτωση τους από αρχείο, που αφορά την γενική μορφή επίλυσης, • την πληκτρολόγηση κατά την ώρα τις εκτέλεσης του λογισμικού και • την ενσωμάτωση τους στον κώδικα όταν τα δεδομένα είναι γνωστά την ώρα συγγραφής του προγράμματος κυρίως σε επίλυση παραδειγμάτων και ασκήσεων. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί ώστε το λογισμικό μας να είναι εύκολο και φιλικό στον χρήστη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Thesis
NonPeerReviewed

Στατιστική
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.