Ο εσωτερικός έλεγχος των τραπεζών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ο εσωτερικός έλεγχος των τραπεζών

Γρηγοριάδου, Βασιλική Α.
Καζαντζίδου, Ελισσάβετ Κ.

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει στον αναγνώστη το σύνολο των κανόνων και αρχών που ακολουθούνται, καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες που πρέπει να προβεί ο εσωτερικός ελεγκτής του πιστωτικού ιδρύματος κατά την διεξαγωγή του ελέγχου. Στο αρχικό κομμάτι της εργασίας παρουσιάζονται οι αρχές από τις οποίες διέπεται ο εσωτερικός έλεγχος στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Ακολουθεί ανάλυση του εσωτερικού ελέγχου και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων σε γενικό επίπεδο. Στην συνέχεια αναλύεται ο εσωτερικός έλεγχος στον τραπεζικό τομέα όπως και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου αυτού, το επόμενο κομμάτι της εργασίας επικεντρώνεται στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει ο ελεγκτής κατά τον έλεγχο που διενεργεί, στους διάφορους τομείς του πιστωτικού ιδρύματος. Τέλος μελετάται η περίπτωση της τράπεζας Πειραιώς, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη και εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου μέσα σε αυτήν.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Έλεγχος, Εσωτερικός
Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.