Κριτική αξιολόγηση και αντιμετώπιση της διαφθοράς στην Ρωσία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Κριτική αξιολόγηση και αντιμετώπιση της διαφθοράς στην Ρωσία

Αναγνώστης, Αθανάσιος Α.

Η διαφθορά είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται παγκοσμίως σε όλα τα κράτη ανεξαρτήτως διάκρισης και λυμαίνεται τα θεμέλια και τις δομές μίας κοινωνίας. Ενώ πολλά κράτη έδειξαν την πολιτική βούληση μέσω μεταρρυθμίσεων να περιορίσουν τις συνέπειές της, προσαρμόζοντας τις πολιτικές τους, η Ρωσία επιδεικνύει μία διαρκή στασιμότητα συντηρώντας και διαιωνίζοντας το φαινόμενο. Η παρούσα διπλωματική εργασία συντάχθηκε με σκοπό να εξετάσει σοβαρά το φαινόμενο της διαφθοράς ως κοινωνικό και οικονομικό, τις ρωσικές παραλλαγές της, να δώσει προσοχή στις πιθανές προσεγγίσεις για την καταπολέμησή της και να σχεδιάσει τρόπους συνδυασμού των δυνάμεων της κοινωνίας με τους πολίτες, για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομικό έγκλημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-10


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.