Ανάλυση παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς στην Κεντρική Μακεδονία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάλυση παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς στην Κεντρική Μακεδονία

Χαριστός, Αλέξιος Ε.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στην κατάσταση των φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη και στον κόσμο, παρουσιάζονται οι χώρες που πρωτοπορούν στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και αναλύεται η κατάσταση των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, καταγράφονται και επεξεργάζονται τα δεδομένα διάφορων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων της Κεντρικής Μακεδονίας. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν ήταν η ισχύς που παρήγαγε κάθε εγκατάσταση, μετρήσεις ανά δεκάλεπτο για ένα ολόκληρο έτος. Με βάση αυτά τα δεδομένα υπολογίζονται η παραγόμενη ενέργεια, η μέση παραγόμενη για το κάθε πάρκο ξεχωριστά και γίνεται σύγκριση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων για τα έτη 2013 - 2014.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρολογία
Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.