Αγροτουριστική ανάπτυξη στην περιοχή του Νυμφαίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Αγροτουριστική ανάπτυξη στην περιοχή του Νυμφαίου

Μαυρουδή, Ιωάννα

Στη παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάται η ανοδική πορεία του τουρισμού στη περιοχή του Νυμφαίου με την έρευνα που έχει προηγηθεί, ερευνώντας το τι οδηγεί τον επισκέπτη στο να επισκεφτεί τη περιοχή και κατά πόσο καλύπτονται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του. Αρχικά μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γίνεται μια εννοιολογική προσέγγιση του αγροτικού τουρισμού καθώς και η άνθηση του στις ευρωπαϊκές χώρες αλλά κ στην Ελλάδα. Ακολουθεί μια προσέγγιση των ορεινών περιοχών της χώρας μας με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτιστική ανάπτυξη
Αγροτουρισμός
Τουριστική υποδομή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.