Η υιοθέτηση των κοινωνικών δικτύων για την ανάπτυξη πολιτικών μάρκετινγκ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η υιοθέτηση των κοινωνικών δικτύων για την ανάπτυξη πολιτικών μάρκετινγκ

Ντούτση, Μαρία-Έλενα

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με κύριο στόχο να διερευνηθεί κατά πόσο οι επιχειρήσεις υιοθετούν τα κοινωνικά δίκτυα προκειμένου να αναπτύξουν στρατηγικές μάρκετινγκ. Αναλύονται όλες οι σχετικές έννοιες γύρω από την θεματολογία του συγκεκριμένου θέματος όπως για παράδειγμα είναι: η ανάλυση των όρων Web1 και Web2, η παρουσίαση των δημοφιλέστερων κοινωνικών δικτύων στις μέρες μας ,η ιστορική τους αναδρομή, και οι ξεχωριστές στρατηγικές μάρκετινγκ που ακολουθεί το καθένα από αυτά. Επιπλέον, αναλύεται η σχέση του μάρκετινγκ με τα κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριμένα το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και οι κατηγορίες του. Επίσης, αναλύεται ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων στο προωθητικό μείγμα μάρκετινγκ για το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα μια επικοινωνιακής στρατηγικής, καθώς και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την χρήση αυτή των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης όπως και τα μειονεκτήματα για μια επιχείρηση ή οργανισμό. Στη συνέχεια, γίνονται γνωστοί οι στόχοι των επιχειρήσεων και έπειτα συσχετίζονται οι όροι κοινωνικά δίκτυα και μάρκετερς. Η συμπεριφορά που έχουν οι τελευταίοι και τα ερωτήματα τους. Ακόμη, αναλύεται η καταναλωτική συμπεριφορά μέσω των κοινωνικών δικτύων και ο όρος καταναλωτικός καταναλωτής. Τέλος, πραγματοποιείται ποσοτική έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίου σε ένα δείγμα των 85 επιχειρήσεων προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση των κοινωνικών δικτύων στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Κατά πόσο δηλαδή οι επιχειρήσεις κάνουν χρήση των κοινωνικών δικτύων και τι άποψη έχουν δημιουργήσει για αυτά.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Πληροφορική
Μάρκετινγκ
Κοινωνικά δίκτυα
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.