Εξωτερικός φορολογικός έλεγχος δημοτικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εξωτερικός φορολογικός έλεγχος δημοτικών επιχειρήσεων

Τσιδαρίδης, Θεόδωρος Π.

Η παρούσα εργασία διερευνά τον εξωτερικό φορολογικό έλεγχο των δημοτικών επιχειρήσεων. Γίνεται παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον εξωτερικό φορολογικό έλεγχο, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις των φορολογικών διατάξεων των τελευταίων ετών, στην προσπάθεια του κράτους να καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή και να αυξήσει τα έσοδά του. Η εργασία μελετάει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δημοτικών επιχειρήσεων και το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτές δραστηριοποιούνται. Στην εργασία περιγράφονται οι ελεγκτικές διαδικασίες, επαληθεύσεις και τεχνικές που διενεργούνται κατά τον φορολογικό έλεγχο, με ιδιαίτερη αναφορά στην νέα μορφή εξωτερικού φορολογικού ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές, στα πλαίσια χορήγησης φορολογικού πιστοποιητικού. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η έρευνα και η παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου καθώς και o τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι φορολογικοί έλεγχοι στην χώρα μας, δίνοντας έμφαση στον φορολογικό έλεγχο μίας ιδιαίτερης κατηγορίας επιχειρήσεων, των Δημοτικών επιχειρήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημοτικές επιχειρήσεις
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Φοροδιαφυγή
Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.