Η συμβολή του προγράμματος Leader στο Νομό Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η συμβολή του προγράμματος Leader στο Νομό Κοζάνης

Φωτιάδου, Ευγενία A.

Στα πλαίσια της εν λόγω εργασίας μελετήθηκαν η εφαρμογή του προγράμματος LEADER+ και οι αρμόδιοι φορείς που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας την περάτωση του προγράμματος και συγκεκριμένα επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της στο Νομό Κοζάνης. Αναλυτικά παρουσιάζεται τι είναι το πρόγραμμα LEADER+, σε ποιες περιοχές απευθύνεται δηλαδή ποιες περιοχές ευνοούνται από αυτό, καθώς επίσης γίνεται αναφορά και στα προγράμματα LEADER I και LEADER II. Επιπλέον αναλύονται οι Ομάδες Τοπικής Δράσης οι οποίες ανέλαβαν την εφαρμογή του προγράμματος και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ΑΝΚΟ, την Ομάδα Τοπικής Δράσης που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του προγράμματος στο Νομό Κοζάνης. Αναλύθηκαν εις βάθος οι 4 άξονες προτεραιότητας του προγράμματος LEADER+ καθώς επίσης και τα επιμέρους μέτρα τους ενώ καταγράφηκαν όλες οι επιχειρήσεις του Νομού Κοζάνης, ιδιωτικές και δημόσιες, που επωφελήθηκαν από την ενίσχυση του προγράμματος στα πλαίσια των αναγκών τους. Τέλος παρουσιάζονται υπό την μορφή διαγραμμάτων και στη συνέχεια αναλύονται τα στοιχεία που λήφθηκαν από τα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν σε ικανοποιητικό αριθμό επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα LEADER+.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Χρηματοδότηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-04


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.