Κριτική αξιολόγηση του επιπέδου διαφθοράς στην Γεωργία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Κριτική αξιολόγηση του επιπέδου διαφθοράς στην Γεωργία

Κακαρκίδου, Ελένη Π.

Η διαφθορά αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο καθώς χρησιμοποιούνται οι χρηματικοί πόροι ενός κράτους σε τομείς άλλους από αυτούς που θα έπρεπε έτσι ώστε να αναπτυχθούν τόσο το κράτος όσο και οι πολίτες του. Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε τη διαφθορά ξεκινώντας από τον ορισμό της και την εξέλιξη της. Θα δούμε πως επηρεάζει τον κόσμο όλο σαν φαινόμενο, θα εστιάσουμε στο συγκεκριμένο κράτος που εξετάζουμε την Γεωργία, όπου αφού αναλύσουμε τα στοιχεία του συγκεκριμένου κράτους θα μελετήσουμε τους οργανισμούς που ασχολούνται, τους δείκτες που μετρούμε τη διαφθορά, τη θέση που καταλαμβάνει σε επίπεδο κράτους και παγκόσμιο και τέλος θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα των ερευνών που έχουν γίνει κατά την διάρκεια των ετών και θα διατυπωθούν προτάσεις βελτίωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Φοροδιαφυγή
Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.