Ο εσωτερικός έλεγχος και η πρακτική εφαρμογή στους ΟΤΑ α΄ βαθμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ο εσωτερικός έλεγχος και η πρακτική εφαρμογή στους ΟΤΑ α΄ βαθμού

Μητσηνάκης, Δημήτριος Κ.

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Εσωτερικός Έλεγχος και η πρακτική του εφαρμογή στους ΟΤΑ α ́ βαθμού» εκπονείται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος « Λογιστική και Ελεγκτική» του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Η επιλογή του θέματος αποτέλεσε μία πρόκληση για τον συγγραφέα, δεδομένου ότι ο εσωτερικός έλεγχος στους ΟΤΑ και γενικότερα στο δημόσιο τομέα αποτελεί έναν θεσμό που βρίσκεται ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Η απαίτηση και υποχρέωση ταυτόχρονα να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο το θέμα «εσωτερικός έλεγχος» τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε καθημερινό επίπεδο στους χώρους απασχόλησης, αποτέλεσαν επίσης το έναυσμα αυτής της επίπονης αλλά σημαντικής προσπάθειας. Η εκτίμηση και ανάδειξη της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ α ́βαθμού αποτελούν το βασικό σκοπό της εργασίας. Η αναφορά των βασικών αρχών που διέπουν τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, τα ελεγκτικά πρότυπα στα οποία βασίζεται καθώς και η σύνδεσή του με τη διαχείριση του κινδύνου, αποτελούν σημεία τα οποία προσπαθεί να αναπτύξει η συγκεκριμένη εργασία. Παράλληλα στόχος της μελέτης αποτέλεσε ο συνδυασμός του θεωρητικού πλαισίου λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και της πρακτικής εφαρμογής του, μέσα από τη παροχή πραγματικών παραδειγμάτων. Η αναφορά για παράδειγμα στον κανονισμό λειτουργίας που πρέπει να διέπει μία μονάδα εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ένα πρωτοποριακό δεδομένο για τους ΟΤΑ. Επίσης η πλήρης αποτύπωση μίας τυπικής διαδικασίας του τμήματος προμηθειών ενός δήμου σε διάγραμμα ροής και η συνακόλουθη εξαγωγή των κινδύνων και των αντίστοιχων δικλείδων ασφαλείας της συγκεκριμένης λειτουργίας, έχουν σαν στόχο να διεισδύσουν και να φωτίσουν ακόμα περισσότερο τα άδυτα ενός κλάδου (εσωτερικού ελέγχου),ικανού να βοηθήσει στον υπέρτατο βαθμό την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο.Φυσικά, από όλα τα παραπάνω δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η προσωπική άποψη όσων ασχολούνται καθημερινά με τον εσωτερικό έλεγχο στους ΟΤΑ και η απόδοση της πραγματικής κατάστασης μέσω της χρήσης ενός σύντομου αλλά απόλυτα περιεκτικού ερωτηματολογίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Διαχείριση κινδύνου
Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.