Οι οικονομικές καταστάσεις στην Α.Ε. ιδίως μετά τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις με τα Ε.Λ.Π.

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Οι οικονομικές καταστάσεις στην Α.Ε. ιδίως μετά τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις με τα Ε.Λ.Π.

Σιδηροπούλου, Χρυσή

Ο Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» επέφερε ουσιώδεις αλλαγές στο λογιστικό δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας ενσωματώνοντας την Οδηγία 2013/34/ΕΕ. Πολλές από τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 που αναφέρονταν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μεταβλήθηκαν. Στον Νόμο προβλέπεται η έννοια της οντότητας («κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισμός κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ανήκει στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα») καθώς και η κατηγοριοποίηση των οντοτήτων ανάλογα με το μέγεθός τους. Ο Νόμος περιλαμβάνει τις βασικές αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπως επίσης και κανόνες επιμέτρησης. Επίσης, καταγράφει τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων, της καθαρής θέσης και του προσαρτήματος ενώ ειδικές διατάξεις ρυθμίζουν τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ο Ν. 4308/2014 δεν κατάργησε τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 που αφορούν στον τακτικό έλεγχο, συνέβη όμως με τον Ν. 4336/2015.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Εταιρείες - Λογιστική
Λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)