Δημιουργική λογιστική: περιπτωσιολογικές προσεγγίσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Δημιουργική λογιστική: περιπτωσιολογικές προσεγγίσεις

Χαϊτίδης, Γεώργιος Ν.

Στο σύγχρονο διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, η χρηματοοικονομική πληροφόρηση παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των πάσης φύσεως επιχειρηματικών αποφάσεων και δραστηριοτήτων. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις ως τελικό προϊόν ενός λογιστικού συστήματος, συμβάλλουν στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση ενός ευρύ κοινού εκτός της επιχείρησης. Είθισται να παρέχουν έγκυρες λογιστικές πληροφορίες, συμβάλλοντας σημαντικά στην κατανόηση της οικονομικής θέσης της επιχείρησης από το ευρύ κοινό. Πολύ συχνά όμως περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες, ως αποτέλεσμα παράνομων δραστηριοτήτων, με συνέπεια να μετατρέπονται από ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο, σε ένα μέσο παραπλάνησης του κοινού. Το αξιόπιστο των χρηματοοικονομικών πληροφοριών πιστοποιούν ορκωτοί λογιστές συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της παραποίησης των καταστάσεων αυτών από τις επιχειρήσεις προστατεύοντας το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνική ευημερία. Παρ' όλα αυτά στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία των τελευταίων δεκαετιών, δεν έχει εκλείψει το φαινόμενο των μεγάλων εταιρικών σκανδάλων (Xerox, Enron, WorldCom, Lehman Brothers, Ασπίς Πρόνοια, Libor, Olympus, Τράπεζα Κρήτης), ακόμη και η κατάρρευση οικονομικών κρατών, ως αποτέλεσμα παραποιημένων λογιστικών καταστάσεων προσπαθώντας έτσι έναν νέο κίνδυνο στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον καθώς και οι πιέσεις των διοικητικών στελεχών για την επίτευξη όλο και μεγαλύτερων οικονομικών στόχων, ωθεί πολλές φορές στην αλλοίωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τελευταία, παρατηρούνται όλο και πιο συχνά περιπτώσεις λογιστικής απάτης μέσω της παραποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου, εκτός από τα στελέχη της επιχείρησης εμπλέκονται ορκωτοί λογιστές αλλά και χρηματοπιστωτικοί οίκοι, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη όλων στη λειτουργία της παγκόσμιας αγοράς. Οι παραποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποβλέπουν κυρίως στη μείωση των κερδών και της αντίστοιχης φορολογίας μέσα από την υπέρογκη διόγκωση των εξόδων. Εκτός του φαινομένου, υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες με την είσοδό τους στο χρηματιστήριο, εστιάζουν την προσπάθειά τους στην αύξηση των εσόδων και στην ανάπτυξή τους με στόχο την αύξηση των κερδών. Στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει όταν οι επιχειρήσεις καταφεύγουν στην αλλοίωση των οικονομικών καταστάσεων επεμβαίνοντας - "μαγειρεύοντας" τα λογιστικά τους βιβλία. Τέτοιου είδους μαγειρέματα επιτυγχάνονται με τη χρήση λογιστικών τεχνασμάτων, αυξήσεων-μειώσεων των αποτελεσμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική λογιστική
Οικονομικό έγκλημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-06


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.