Το Γενικευμένο Σύστημα Προτιμήσεων (GSP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αναπτυσσόμενες χώρες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Το Γενικευμένο Σύστημα Προτιμήσεων (GSP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αναπτυσσόμενες χώρες

Νότη, Αικατερίνη Β.

Στην παρακάτω πτυχιακή, αναφέρεται το Γενικευμένο Σύστημα Προτιμήσεων (ΓΣΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναλύει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αναπτυσσόμενες χώρες μέσω του συστήματος αυτού. Παρατηρούνται οι διαφορές αλλά και οι ιδιαιτερότητες των παραλλαγών του συστήματος, οι οποίες είναι το γενικό πρότυπο ΓΣΠ, το ΓΣΠ+ και το ΟΕΟ (όλα εκτός από όπλα). Καθώς αναφέρεται η χρονολογική πορεία αυτού, εστιάζει στην αναθεώρηση και τις μεταρρυθμίσεις του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως παρατηρείται και παρακάτω, εκτός από την βοήθεια που προσφέρει στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω του συστήματος, παρέχει και στις ανεπτυγμένες χώρες εξίσου χρήσιμη βοήθεια. Ύστερα από την ανάλυση των ειδικών ρυθμίσεων, αναφέρονται οι χώρες μεγάλου και ανώτερου μεσαίου εισοδήματος. Το Γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων της ΕΕ έχει θέσει ορισμένους στόχους για την προτιμησιακή, πρόσβαση στην αγορά. Εκτός από αυτούς τους στόχους, προσφέρει ορισμένα οφέλη στους εισαγωγείς εμπορευμάτων. Τέλος, εστιάζει στην λεπτομερή διαχείριση και δομή του συστήματος αυτού.

Thesis
NonPeerReviewed

Αναπτυξιακός προγραμματισμός
Διεθνές εμπόριο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.