Τα δημόσια κτήματα του Υπουργείου Οικονομικών και η πλατφόρμα ηλεκτρονικών διαγωνισμών της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Τα δημόσια κτήματα του Υπουργείου Οικονομικών και η πλατφόρμα ηλεκτρονικών διαγωνισμών της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε.

Σουλίδης, Κωνσταντίνος

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το θέμα της δημόσιας περιουσίας και συγκεκριμένα τα δημόσια κτήματα του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και ο ιστότοπος για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς ακινήτων της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. Παρουσιάζονται οι κατηγορίες των δημοσίων κτημάτων, οι αρ-μόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. Ακολουθεί η παρουσίαση του ιστότοπου των ηλεκτρονικών δια-γωνισμών για τη μίσθωση και πώληση ακινήτων. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα με ερωτηματολόγια που απευθύνθηκαν, κατά τη μέθοδο delphi, στους άμεσα εμπλεκόμενους, δηλαδή την ΕΤ.Α.Δ., το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. και τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί και επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.