Η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ και Ουκρανίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ και Ουκρανίας

Κούτρα, Ιουλία
Παπαρά, Δήμητρα

Στην παρούσα εργασία αναλύεται η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας καθώς και οι εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας. Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει εκτενώς την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Αρχικά γίνεται ένας γεωγραφικός διαχωρισμός όσον αφορά στους εταίρους της Ευρώπης και ακολουθεί μία αναλυτική περιγραφή της συνέργειας του Εύξεινου Πόντου αλλά και των διατλαντικών σχέσεων της γηραιάς ηπείρου. Το δεύτερο και τελευταίο κεφάλαιο μελετά την σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία. Αρχικά συζητείται το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών και το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην συνέχεια αναλύονται οι εμπορικές σχέσεις της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ξένες επενδύσεις στη χώρα αλλά και οι ενεργειακές της ανάγκες. Τέλος περιγράφονται οι διμερείς σχέσεις της Ουκρανίας με την Ελλάδα με απεικόνιση σχημάτων και πινάκων που σχετίζονται με το εμπορικές αλλά και τουριστικές συναλλαγές.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπορικές σχέσεις
Ευρωπαϊκή οικονομία
Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-04


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.