Διαφήμιση και οργάνωση εκδηλώσεων μέσω του facebook. H υιοθέτησή τους από τις τοπικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διαφήμιση και οργάνωση εκδηλώσεων μέσω του facebook. H υιοθέτησή τους από τις τοπικές επιχειρήσεις

Καγιαλή, Ραφαέλα-Αντιγόνη
Βλαχοπούλου, Δέσποινα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στο θέμα της διαφήμισης και της διοργάνωσης εκδηλώσεων μέσω του Facebook και πως αυτό υιοθετείται από τις τοπικές επιχειρήσεις. Η εργασία ξεκινάει με την εισαγωγή του αναγνώστη στο θέμα της διαφήμισης γενικά πραγματοποιώντας μια ερμηνευτική προσέγγιση τονίζοντας την σημαντικότητα της, στον κλάδο των επιχειρήσεων. Έπειτα αναφέρεται στην διαδικτυακή διαφήμιση, δηλαδή στην διαφήμιση μέσω των υπηρεσιών του internet αναφέροντας τις διάφορες μορφές και κατηγορίες με τις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί. Παράλληλα εξετάζονται οι λόγοι που η διαδικτυακή διαφήμιση αναπτύχθηκε ραγδαία στις μέρες μας τονίζοντας τα πολλά πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει. Το τρίτο θεωρητικό κεφάλαιο κάνει λόγο για τα κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή την κατηγορία εκείνη που εντάσσεται το facebook. Δίνονται στοιχεία για το δίκτυο αυτό και για την ιδιαίτερη δυναμική που παρουσιάζει ως διαφημιστικό μέσο. Το θεωρητικό μέρος της εργασίας ολοκληρώνεται με την ανάλυση της σχέσης μεταξύ του facebook και των επιχειρήσεων κυρίως για διαφημιστικούς σκοπούς. Τέλος ακολουθεί μια ερευνητική ανάλυση σχετικά με την χρήση του facebook από τις τοπικές επιχειρήσεις και κατά πόσο αυτές το χρησιμοποιούν για την διοργάνωση εκδηλώσεων αλλά και για γενικότερους διαφημιστικούς σκοπούς. Η έρευνα δίνει σημαντικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα της χρήσης αυτού του δικτύου αλλά και τον βαθμό ικανοποίησης από την χρήση για τους προαναφερθέντες λόγους.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Επιχειρηματικός σχεδιασμός
Κοινωνικά δίκτυα
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-02


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.