Ενιαίο παγκόσμιο σύστημα διδασκαλίας και e-learning

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ενιαίο παγκόσμιο σύστημα διδασκαλίας και e-learning

Μπάτσιου, Σοφία
Μητρατζούλη, Ειρήνη

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το ενιαίο παγκόσμιο σύστημα διδασκαλίας και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) αναφορικά με τα χαρακτηριστικά τους. Σκοπός της έρευνας είναι η αποτύπωση και αξιολόγηση του Ενιαίου Παγκόσμιου Συστήματος Εκπαίδευσης και του e-learning και η πρόταση ενός νέου παγκόσμιου συστήματος διδασκαλίας. Συγκεκριμένα γίνεται μία αναλυτική προσέγγιση ως προς τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης γενικότερα και κατά πόσο συμβάλει το διαδίκτυο στην εξ αποστάσεως μάθηση. Η μελέτη εστιάζει γύρω από τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών μαθημάτων. Παρακάτω προβαίνουμε στην εκτίμηση των απόψεων φοιτητών του ΤΕΙ Καστοριάς ως προς το Ενιαίο Παγκόσμιο Σύστημα Διδασκαλίας και το e-learning.

Thesis
NonPeerReviewed

E-learning
Πληροφορική - Τεχνολογία
Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.