Τα ευρωπαϊκά προγράμματα προσχολικής αγωγής και η επικοινωνιακή πολιτική των κρατών μελών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Τα ευρωπαϊκά προγράμματα προσχολικής αγωγής και η επικοινωνιακή πολιτική των κρατών μελών

Αλεξάνδρα, Πασχαλίδου Α.

Η προσχολική εκπαίδευση είναι η βάση των συστημάτων εκπαίδευσης στις ευρωπαϊκές χώρες και ο πιο διαδεδομένος τρόπος κοινωνικοποίησης των μικρών παιδιών. Ο ρόλος της είναι πολύπλευρος και διευρυμένος, αφού καλείται να ανταπεξέλθει και να ολοκληρώσει πολλούς και διαφορετικούς σκοπούς. Ο σκοπός της εργασίας είναι μελέτη της λειτουργίας της προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα και της επικοινωνιακής πολιτικής των κρατών μελών σχετικά με την προσχολική αγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ερευνητικοί στόχοι της εργασίας είναι : Η ανάλυση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων προσχολικής αγωγής . Πρόκειται για ένα πλήθος προγραμμάτων, τα οποία συνδράμουν στη κινητοποίηση της κοινωνίας στο ευαίσθητο θέμα της παιδείας. Εκτός από το είδος των προγραμμάτων αυτών η εργασία αυτή ερευνά τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση τους. Την κατανομή των κονδυλίων των κρατικών φορέων στην παιδεία και την αναγκαιότητα της ευρωπαϊκής στήριξης σε καιρούς κρίσης. Τέλος, αναλύεται η επικοινωνιακή πολιτική που υιοθετούν οι διάφοροι φορείς εκπαίδευσης καθώς θεωρείται σημαντικός παράγοντας στην επιτυχία των προγραμμάτων. Ένα σχολείο ανοιχτό στους γονείς και την τοπική κοινωνία καθώς και ο προγραμματισμός της επικοινωνιακής πολιτικής κάθε φορέα είναι κάποιες από τις προτάσεις που παρατίθενται.

Thesis
NonPeerReviewed

Εκπαίδευση
Ευρωπαϊκή Ένωση - Χρηματοδοτήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-04


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.