Η σημασία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η σημασία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Χαλκίδου, Γεωργία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολήθηκε με την συμβολή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Εδώ και πολλά χρονιά χρησιμοποιούνται εμπορικά μητρώα σε πολλές προηγμένες χώρες του κόσμου όπως PUBLIC REGISTER (Αμερική, Σιγκαπούρη), το HOUSE OF COMPANIES (Αγγλία) κ.α.. Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος, όπως τα προβλήματα στην ονοματολογία, οι επικαλύψεις στοιχείων, η αποσπασματική συγκέντρωση στοιχείων από φορείς, οι διαφορετικές κωδικοποιήσεις, η έλλειψη στοιχείων ιστορικότητας επιχειρήσεων κ.λ.π., οδήγησε στην απαίτηση των συναλλασσόμενων με τους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, την ανάγκη συγκρότησης ενός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης, ενημέρωσης και χρήσης των μητρώων της δημόσιας διοίκησης. Η δημιουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στην Ελλάδα το 2005 έδωσε λύση σε μεγάλο βαθμό στα προβλήματα των επιχειρήσεων και διευκόλυνε την λειτουργία τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρησιακή δραστηριότητα
Εμπορικό δίκαιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.