Διαφήμιση και τουρισμός: εναλλακτικές μορφές τουρισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διαφήμιση και τουρισμός: εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Δοφούδη, Ζηνοβία
Πασχαλάκη, Κωνσταντίνα

Σκοπός λοιπόν της εν λόγω μελέτης είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών στοιχείων της διαφήμισης του τουρισμού. Αναλυτικότερα, η μελέτη στοχεύει στο να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο συμβάλει η διαφήμιση στην προώθηση του ελληνικού τουρισμού. Ακόμη, γίνεται λόγος για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ως προς τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα. Γενικότερα, στόχος της έρευνας μας είναι η ανάλυση της γενικότερης προώθησης δύο τουριστικών περιοχών της Ελλάδας στο τουριστικό κοινό και τις δράσεις τους για την ενίσχυση και αξιοποίηση του τουριστικού τους προϊόντος. Επιπροσθέτως, στόχος της παρούσας έρευνας είναι να καταγραφούν οι σχετικές προβλέψεις για το μέλλον του τουρισμού στις υπό εξέταση περιοχές. Η μεθοδολογία της παρούσας μελέτης βασίζεται τόσο στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή ανάλυση. Η δευτερογενής ανάλυση επιτυγχάνεται με την παρουσίαση διάφορων θεωρητικών προσεγγίσεων που σχετίζονται με την διαφήμιση του εναλλακτικού τουρισμού. Οι θεωρητικές αυτές προσεγγίσεις προέρχονται από μελέτες εγκεκριμένων επιστημονικών ξενόγλωσσων περιοδικών που αντλήθηκαν από την μηχανή αναζήτησης Google Scholar. Όσον αφορά την πρωτογενή ανάλυση χρησιμοποιήθηκε στο πρακτικό μέρος της παρούσας μελέτης. Η πρωτογενής ανάλυση είναι ποιοτική, καθώς επιτυγχάνεται με συνέντευξη. Συγκεκριμένα, παραχωρήθηκε συνέντευξη από τους υπευθύνους προώθησης του εναλλακτικού τουρισμού που προσφέρουν δύο περιοχές. Η μία περιοχή αφορά τα Λουτρά Πόζαρ και την προώθηση του ιαματικού τουρισμού στην ευρύτερη αγορά και η δεύτερη αφορά την περιοχή της Ξάνθης και ως προς την προώθηση των Γιορτών Παλιάς Πόλης (Λαογραφικός Τουρισμός). Οι συνεντεύξεις παραχωρήθηκαν από τους υπευθύνους των εν λόγω μορφών τουρισμού και είχαν ως κύριο θέμα τον τρόπο διαφήμισης τους για την προσέλκυση τουριστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Thesis
NonPeerReviewed

Εναλλακτικός τουρισμός
Διαφήμιση
Ιαματικός τουρισμός
Τουρισμός - Μάρκετινγκ
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-02


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.