Το διαδίκτυο στην υπηρεσία του e-learning

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Το διαδίκτυο στην υπηρεσία του e-learning

Χατζακίδου, Δέσποινα
Μούτσα, Μανιόλα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην υπηρεσία του e-learning και πως το τελευταίο έχει εκσυγχρονίσει την μαθησιακή διαδικασία. Αρχικά, στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναφέρονται γενικά στοιχεία για την έννοια του e-learning, όπως το τι είναι, ποια τα εργαλεία του, ποια η διαδικασία που ακολουθείται, πως αυτό έχει εξελιχθεί στο πέρας των χρόνων και πως αυτό έχει υιοθετηθεί από τη νέα γενιά. Επιπροσθέτως, περιγράφονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα είδη τους, πως αυτά έχουν εξελιχθεί και ποια είναι η αντίδραση του ατόμου σε σχέση με αυτά. Τελειώνοντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αναλύεται συγκεκριμένα πως χρησιμοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο e-learning, ποιες είναι οι πλατφόρμες διαδικτυακής εκπαίδευσης, ποιοι φορείς το χρησιμοποιούν και πως αυτό έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο που έγινε η πρωτογενής έρευνα που δεν είναι άλλος από την μελέτη περίπτωσης. Ως ερευνητικό πρόβλημα καθορίσθηκε το πως ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει ενσωματώσει το e-learning στις ως τώρα παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας του. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το οικεία Site του εκπαιδευτικού ιδρύματος που επιλέχθησε, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα αποτελέσματα της έρευνας περιέχονται στο τρίτο κεφάλαιο. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται ορισμένες σκέψεις πάνω στο υλικό το οποίο προέκυψε από την έρευνα και δίνονται τα τελικά συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως
Κοινωνικά δίκτυα
Τηλεκπαίδευση
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-02


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.