Το διαδίκτυο στην υπηρεσία του e-learning

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Το διαδίκτυο στην υπηρεσία του e-learning

Χατζακίδου, Δέσποινα
Μούτσα, Μανιόλα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην υπηρεσία του e-learning και πως το τελευταίο έχει εκσυγχρονίσει την μαθησιακή διαδικασία. Αρχικά, στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναφέρονται γενικά στοιχεία για την έννοια του e-learning, όπως το τι είναι, ποια τα εργαλεία του, ποια η διαδικασία που ακολουθείται, πως αυτό έχει εξελιχθεί στο πέρας των χρόνων και πως αυτό έχει υιοθετηθεί από τη νέα γενιά. Επιπροσθέτως, περιγράφονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα είδη τους, πως αυτά έχουν εξελιχθεί και ποια είναι η αντίδραση του ατόμου σε σχέση με αυτά. Τελειώνοντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αναλύεται συγκεκριμένα πως χρησιμοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο e-learning, ποιες είναι οι πλατφόρμες διαδικτυακής εκπαίδευσης, ποιοι φορείς το χρησιμοποιούν και πως αυτό έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο που έγινε η πρωτογενής έρευνα που δεν είναι άλλος από την μελέτη περίπτωσης. Ως ερευνητικό πρόβλημα καθορίσθηκε το πως ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει ενσωματώσει το e-learning στις ως τώρα παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας του. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το οικεία Site του εκπαιδευτικού ιδρύματος που επιλέχθησε, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα αποτελέσματα της έρευνας περιέχονται στο τρίτο κεφάλαιο. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται ορισμένες σκέψεις πάνω στο υλικό το οποίο προέκυψε από την έρευνα και δίνονται τα τελικά συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως
Κοινωνικά δίκτυα
Τηλεκπαίδευση
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-02


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)