Ελληνικοί τραπεζικοί οργανισμοί και παροχές ηλεκτρονικών συναλλαγών. Μελέτη και σύγκριση περιπτώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ελληνικοί τραπεζικοί οργανισμοί και παροχές ηλεκτρονικών συναλλαγών. Μελέτη και σύγκριση περιπτώσεων

Κυριαζοπούλου, Μαρία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μία έρευνα ως προς τους τραπεζικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και τις παροχές ηλεκτρονικών συναλλαγών που προσφέρουν. Πιο αναλυτικά γίνεται παρουσίαση των χαρακτηριστικών του τραπεζικού συστήματος από το 1980 μέχρι και σήμερα. Όσον αφορά την μελέτη εστιάζει στην ανάλυση της υπηρεσίας Web Banking και της ασφαλιστικής κάλυψης των συναλλαγών που παρέχει η υπηρεσία. Τέλος, γίνεται λόγος ως προς την συμβολή των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε δύο συγκεκριμένους τραπεζικούς οργανισμούς. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η δευτερογενής και η πρωτογενής έρευνα. Σύμφωνα με τη δευτερογενή έρευνα επιτεύχθηκε με τη συμβολή της διαδικτυακής και έντυπης αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας. Όσον αφορά την πρωτογενή έρευνα είναι ποιοτική, καθώς επιτεύχθηκε με τη συμβολή της συνέντευξης.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-02


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.