Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονική δημοκρατία. Η περίπτωση των Δήμων της Κύπρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονική δημοκρατία. Η περίπτωση των Δήμων της Κύπρου

Αμαξοπούλου, Χριστίνα

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει εάν στη «σύγχρονη» εποχή που ζούμε, στην οποία η είσοδος της τεχνολογίας εμφανίζεται σε κάθε πτυχή της ζωής και έχει αλλάξει τον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι, το φαινόμενο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας εφαρμόζεται πρακτικά μέσα από τη παροχή υπηρεσιών της κυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα μέσω των διαδικτυακών ιστοσελίδων των Δήμων της Κύπρου. Για το σκοπό αυτό έγινε έρευνα για τους 39 Δήμους της Κύπρου. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν τα χαρακτηρίστηκα των σταδίων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας (πληροφοριακό στάδιο, στάδιο συναλλαγών, στάδιο διαδραστικότητας, στάδιο ολοκλήρωσης) καθώς και τα ποσοστά πληρότητας των χαρακτηριστικών κάθε δήμου της Κύπρου. Επιπρόσθετα, θα γίνει σύγκριση των Δήμων της Κύπρου με της Ελλάδας. Συμπερασματικά, γίνεται μια προσπάθεια ώστε να εφαρμοστούν τα χαρακτηριστικά αυτά στις διαδικτυακές ιστοσελίδες τον Δήμων αλλά όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Δημοκρατία
Διαδίκτυο (Internet)
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-02


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.