Η τοπική αυτοδιοίκηση στην ψηφιακή εποχή. Μελέτη περίπτωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η τοπική αυτοδιοίκηση στην ψηφιακή εποχή. Μελέτη περίπτωσης

Καλουτσίδου, Ελένη

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της συμβολής των νέων ψηφιακών μέσων στην εξέλιξη των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων δύο συγκεκριμένων πόλεων. Αρχικά η μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή και ανάλυση των χαρακτηριστικών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του ρόλου που διαδραματίζει στην σημερινή εποχή, ως προς την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών κατά την διεκπεραίωση της φορολογικής δήλωσης, της δήλωσης εισοδήματος, της λήψης πιστοποιητικών (γέννησης, γάμου, θανάτου), κ.λπ.. Στη συνέχεια απώτερος σκοπός είναι η παρουσίαση των χαρακτηριστικών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα. Έπειτα, η μελέτη εστιάζει στο να παρουσιάσει κάποια παραδείγματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως το Δίκτυο Σύζευξις και Taxisnet. Ακόμη, η παρούσα μελέτη στοχεύει στην καταγραφή των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων που προσδίδει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απώτερος σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση των συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Τρικκαίων και Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, μέσα από το έργο που έχουν επιτελέσει οι δύο αυτές Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, κρίνεται βασικό να γίνει μία καταγραφή ως προς το τι προσφέρουν στους πολίτες κάθε περιοχής και κατά πόσο πληρούν τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η μεθοδολογία βασίζεται τόσο στη πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή έρευνα. Αναλυτικότερα, η πρωτογενής έρευνα είναι ποιοτική, καθώς πραγματοποιήθηκε μέσω συνέντευξης. Επίσης, η δευτερογενής έρευνα έγινε μέσω της χρήσης της κατάλληλης βιβλιογραφίας που πλαισιώνει το εν λόγω θέμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-02


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.