Συστήματα διαχείρισης γνώσης και ηλεκτρονικό επιχειρείν για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Συστήματα διαχείρισης γνώσης και ηλεκτρονικό επιχειρείν για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Νάνου, Έλλη

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση των συστημάτων διαχείρισης γνώσης και του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Η έρευνα της εργασίας βασίζεται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο. Στην πτυχιακή εργασία αναφέρεται ο ορισμός των πληροφοριακών συστημάτων και οι κατηγορίες του και στη συνέχεια αναλύονται τα συστήματα διαχείρισης γνώσης. Πολύ σύντομη αναφορά γίνεται για το τι είναι γνώση και ποιες οι πηγές της. Στη συνέχεια αναλύεται η διαχείριση γνώσης και τα εργαλεία της. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον κύκλο ανάπτυξης των συστημάτων, που αποτελείται από εννέα στάδια, στα χαρακτηριστικά τους και στην αρχιτεκτονική τους που αναλύεται σε επτά επίπεδα. Τέλος αναφέρονται τα θετικά και τα αρνητικά των συστημάτων και γίνεται μια αναφορά για τη χρήση τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Στη συνέχεια της εργασίας γίνεται μια σύντομη αναφορά στο τι είναι διαδίκτυο, τι είναι ηλεκτρονικό εμπόριο και ποιες οι κατηγορίες του ώστε να γίνει κατανοητή η έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Αναφέρονται κυρίως τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του καθώς επίσης και κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν τις εταιρίες στην υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Τέλος θα δούμε πως αντιμετωπίζονται όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες από τις ελληνικές εταιρίες και ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζουν ή τα εμπόδια που τους εμφανίζονται. Το πρακτικό τμήμα της πτυχιακής υλοποιήθηκε με την αποστολή ερωτηματολογίων σε μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Η έρευνα εστιάζει στο αν οι ελληνικές εταιρίες χρησιμοποιούν συστήματα διαχείρισης γνώσης και για ποιο λόγο, και αν όχι τι είναι αυτό που τους εμποδίζει. Ελέγχει ακόμα πόσο σημαντική θεωρούν τη γνώση οι εταιρίες και αν χρησιμοποιούν άλλες κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων. Επίσης ερευνάτε κατά πόσο οι επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει το ηλεκτρονικό επιχειρείν και τι έχουν αποκομίσει από αυτό.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Δίκτυα υπολογιστών
Επιχειρήσεις - Πληροφορική
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Ηλεκτρονικό επιχειρείν
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-04


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.