Τουριστικό μάρκετινγκ, ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας, ικανοποίηση πελατών και διαχείριση παραπόνων: η περίπτωση του ξενοδοχειακού κλάδου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Τουριστικό μάρκετινγκ, ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας, ικανοποίηση πελατών και διαχείριση παραπόνων: η περίπτωση του ξενοδοχειακού κλάδου

Βαμβακά, Αικατερίνη

Η βιομηχανία της φιλοξενίας είναι μία από τις κυριότερες πηγές εσόδων για τη χώρα μας. Τα ξενοδοχεία και οι ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να εξασφαλίσουν σημαντικά έσοδα. Για να γίνονται όμως ακόμη πιο ανταγωνιστικές, εκσυγχρονίζονται και υιοθετούν πρακτικές που μπορούν να τους οδηγήσουν στο απόλυτο κέρδος και στην καλύτερη εικόνα στην αγορά. Το μάρκετινγκ είναι ίσως η πιο σημαντική διοικητική δραστηριότητα κατά τον 21ο αιώνα. Τα ξενοδοχεία έχουν συνειδητοποιήσει την χρησιμότητα του και έχουν προβεί σε ενέργειες εφαρμογής του. Πιο συγκεκριμένα, καθοριστικό ρόλο πλέον στην βιωσιμότητα και την διατήρηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αποτελεί το τουριστικό μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ στον τουρισμό είναι το «εργαλείο» με την βοήθεια του οποίου οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να επισημαίνουν έγκαιρα το είδος, την ποσότητα και ποιότητα των τουριστικών προϊόντων. Η ποιότητα λοιπόν, είναι ο καταλυτικός παράγοντας ικανοποίησης του πελάτη, και άρα επιβίωσης της επιχείρησης. Η παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών αναμφίβολα συμβάλει στην μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη και κατ’ επέκταση στην αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης. Το ερώτημα όμως σε αυτήν την περίπτωση είναι κατά πόσο οι πελάτες αντιλαμβάνονται και εκτιμούν τις ποιοτικές παροχές που τους προσφέρονται. Εάν είναι δυσαρεστημένοι, η επιχείρηση πρέπει να το γνωρίζει και να διαχειριστεί κατάλληλα την κατάσταση για να επιλυθούν τα παράπονα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ικανοποίηση καταναλωτή
Ποιότητα υπηρεσιών
Ξενοδοχειακό μάνατζμεντ
Τουρισμός - Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.